+375 17 270 11 25

Заказать обратный звонок

Каб грошы не “пакрыўдзіліся”

admin

Грошы заўсёды выклікалі вялізную цікавасць у свядомасці чалавека. Грошы выступалі знакам багацця і служылі прадметам абмену, гандлю, выкупу або проста падарункам. У той жа час у народным асяроддзі да грошай было даволі стрыманае дачыненне. Адно з “Залатых правілаў народнай культуры” сведчыла: ніколі не падбіраць грошы на раздарожжы, бо менавіта грашыма “адкупляюцца” ад хвароб, бед і нястачаў. Аднак адно з самых цікавых вераванняў славянскага народа — неразменный рубель, “які быццам бы валодае здольнасцю вяртацца зваротна ў кішэню свайго ўладальніка”.Па меркаваннях старых людзей, той, хто парушае вызначаныя забароны і абмежаванні, можа назаўжды “страціць” поспех або, як гаварылі ў старажытнасці, “спор”, і дабрабыт сям’і пой-дзе на змяншэнне.

* Так, катэгарычна забаранялася праводзіць грашовыя разлікі пасля заходу сонца або ў панядзелак.
* Забаранялася гаварыць, што ў хаце зусім няма грошай, нават калі іх і сапраўды вельмі мала, бо лічылі, што грошы “пакрыўдзяцца” і пакінуць хату назаўсёды.
* Даволі часта грошы, а дакладней манеты, выступалі як адзін з рытуальных прадметаў у сямейнай і каляндарнай абраднасці ўсходніх славян. Грошы прысутнічалі на вяселлі: падчас сватаўства, змовы, выкупу нявесты, пры шлюбе, падчас дзялення караваю. Ва ўсіх сітуацыях грошы сімвалізавалі багатае жыццё маладой сямейнай пары.
* Так, падчас вянчання ў храме нявеста падкладвала пад правую пяту жоўтую манету і загадвала, каб жыццё прайшло ў багацці і шчасці.
* Манеты з-за ўласцівасці металу, з якога былі вырабленыя, сімвалізавалі шэраг асаблівасцей і якасцей, напрыклад здароўе, пладавітасць і т.д. Так, на вяселлі дарылі медныя манеты і прымаўлялі: “Дарую медзі, каб дзеці былі, як мядзведзі”.
* Каб быць з “чыстым” тварам, г.зн. прыгожым, здаровым, на Вялікдзень мыліся “праз срэбра”, г.зн. у ваду клалі срэбную манету.
* Пры першым рытуальным купанні дзіцяці ў начоўкі клалі медную або срэбную манету: клапаціліся пра будучыню, дабрабыт і здароўе малога.
* Манеты выкарыстоўвалі падчас Калядных варожбаў: запякалі ў хлебе, клалі ў чыгун з кашай, пад падушку, у крынічную ваду. Ва ўсіх сітуацыях той, хто станавіўся ўладальнікам гэтай незвычайнай манеты, лічыўся ўдачлівым на працягу года: яго мары абавязкова спраўдзяцца.
* Пры будаўніцтве хаты ў падмурак абавязкова “закладвалі” адну-дзве манеты і прымаўлялі: “Каціся ў кут срэбра, у хату на дабро”.
* Падчас уваходзін ці ўлазін разам з зернем жыта на падлогу кідалі і некалькі манет, пры гэтым гаварылі так: “Выкупляю хату не жыхарамі, а грашамі”.
* Каб быць з грашамі на працягу года, нашы продкі раілі патрэсці-пазвінець грашыма ў кішэні, калі ўвесну першы раз пачуеце зязюлю.

Займы под залог мерных слитков из золота или серебра

admin

Если вы владеете мерным слитком из золота и серебра, то обратите внимание на сохранность упаковки, пломбу и сертификат. К покупке в банке принимаются мерные слитки с аббревиатурой Национального банка без видимых повреждений, царапин, вмятин, соответствующие стандартам государства – производителя слитков. Надписи на мерных слитках должны быть четкими, разборчивыми, не допускается исправление надписей, слияние букв и цифр. Оттиск текста на штампованных мерных слитках должен быть выпуклым, на литых мерных слитках он может быть вдавленным.

При повреждении хотя бы одного из этих элементов банк не выкупит такой слиток. Однако не стоит расстраиваться.

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЗАЁМ ПОД ЗАЛОГ СЛИТКОВ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ЛОМБАРДЕ!

Оценочная стоимость на слиток в ломбарде зависит от его веса и пробы. Как правило, мерные слитки  изготавливают из чистого металла высшей пробы (999).

Цена на драгоценные металлы устанавливаются нормативными правовыми актами Министерства финансов и одинакова для всех ломбардов и скупочных пунктов.

Актуальные цены на золото, серебро и другие драгоценные металлы.

Обратите внимание, что мерные слитки продать другому человеку не получится. Сделки с мерными слитками из драгметаллов между физическими лицами запрещены. Самостоятельная продажа драгоценных металлов – это серьезное преступление, и за него даже можно лишиться свободы (см. 223 статья Уголовного кодекса).

ПОЛУЧИТЬ ЗАЁМ, ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ В ДОЛГ ПОД ЗАЛОГ ЗОЛОТА ВЫГОДНО И ПРОСТО В НАШИХ ЛОМБАРДАХ.

 Смело отправляйтесь в ближайший ломбард «СелектПромФинанс» в Вашем городе (ломбарды в Минске, ломбарды в Могилеве, ломбарды в Борисове, ломбард в Смолевичах, ломбарды в Барановичах, ломбарды в Бобруйске, ломбарды в Пинске и другие). Вся информация находится во вкладке «Ближайший ломбард» на этом сайте .

ПОЗВОНИТЕ НАМ!
ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ
+375 (17) 234 27 13

Займы под залог монет в ломбарде

admin

Монеты и прочие дензнаки из драгоценных металлов можно разделить на коллекционные и инвестиционные.

Покупка первых — довольно надежное вложение личных средств, но требует глубоких знаний предмета коллекционирования. Монеты высокого качества на протяжении длительного времени растут в цене, и этот вариант хранения сбережений достоин рассмотрения.

Инвестиционные монеты выпускают регулярно, и их можно приобрести в банковских учреждениях. При условии правильного хранения длительное время они также приносят весьма неплохую прибыль.

В Беларуси инвестиционные монеты из драгметаллов выпускаются Национальным банком. Информацию об очередных выпусках можно найти на сайте главного банка страны. Там же размещены сведения о месте продажи монет физическим лицам и об обратном выкупе монет.

Кроме этого, ст. 21 закона от 21 июня 2002 г. № 110-3 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» допускается совершение сделок с драгметаллами в виде монет между гражданами на территории Беларуси.

Среди плюсов хранения сбережений в драгоценных металлах — стабильная покупательная способность актива. К тому же золото практически не подвержено физическому износу и инфляции.

Пример — золотая монета весом 8,6 г 900-й пробы номиналом 10 рублей, отчеканенная в конце XIX в., могла обеспечить в то время среднестатистической семье возможность прожить примерно один месяц. Нынешняя стоимость монеты или ее современного аналога (белорусская золотая монета весом 8 г) — около 1 600 рублей, что также позволит белорусской семье прожить месяц. Другими словами, спустя более 100 лет покупательная способность 8 г золота практически не изменилась. И с большой степенью уверенности можно полагать, что и в следующие 100 лет она останется неизменной.

Помимо золота инвестиционные монеты изготавливаются из серебра, платины и палладия. Здесь тоже есть свои особенности. Эти три металла в относятся скорее к техническим металлам, так как все они широко используются в промышленности. Например, серебро — в электронике, платина и палладий, особенно последний, — в автопроме. На эти отрасли и ориентируются мировые биржевые цены на такие металлы. Золото же считается традиционным для резервирования. Правительства по всему миру предпочитают в нем хранить государственные резервы. В силу ограниченной добычи металла на золото сохраняется стабильно высокий спрос. Поэтому из четырех металлов платиновой группы золото — наиболее предпочтительное и ликвидное.

При условии длительного горизонта хранения стоимость металла растет на протяжении последних 20–30 лет. Поэтому сегодня это самый надежный вариант хранения сбережений.

Но есть и минус в хранении сбережений в монетах из драгоценных металлов. Финансисты называют это относительно невысокой ликвидностью. Другими словами, если необходимо срочно продать монеты, вы можете обратиться в ломбард или скупку (стоимость металла по цене лома установлена государством) либо в банк.

В банках ваши монеты тоже примут при условии правильного хранения. Для этого монеты покупаются и продаются в специальных капсулах. Если вы бережно относились к ним, проблем не возникнет.

Займы под залог монет из драгоценного металла в ломбарде

Если у Вас возникли временные трудности, то можно воспользоваться (при необходимости) имеющимися монетами, как залогом в ломбарде, где под него можно всегда взять хороший заём без справок и поручителей.

При описании монет указывается их номинал.

При этом у ломбардов есть бесспорное преимущество – потому что в случае необходимости, они предоставляют возможность вернуть вещь, которую вы принесли и отдали в залог. В скупке и банке вам не удастся вернуть свои драгоценные монеты.

Использованы материалы: https://minsknews.by/zoloto-brillianty-dragoczennosti-finansovyj-ekspert-rasskazal-v-chem-luchshe-hranit-sberezheniya/

Займы под залог серебра в ломбарде

admin

Примут ли в ломбарде серебро?

Примут ли в ломбарде серебро, зависит от подлинности, пробы и веса изделия или лома.

Проверять качество металла, серебряных изделий будет товаровед – специально обученный сотрудник ломбарда.

При приеме в залог драгоценных металлов работник ломбарда в обязательном порядке, с согласия Залогодателя, производит определение пробы пробирными реактивами в порядке, установленном Инструкцией об особенностях осуществления ломбардами операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05 декабря 2014 года № 77. В случае отказа Залогодателя от определения пробы, имущество не подлежит приему в залог. Залогодатель обязательно подтверждает, что уведомлен о том, что ломбард не осуществляет определение стоимости драгоценных камней в изделиях и оценка принимаемых в залог ценностей производится исходя из стоимости драгоценного металла, и выражает согласие на определение пробы драгоценных металлов, предоставляемых в залог, пробирными реактивами. При этом в случае образования царапин на имуществе, следов реактивов, при определении его пробы, других изменениях качества изделий Залогодатель не может предъявить никаких претензий к Залогодержателю (ломбарду), ведь определение пробы проводится с вашего согласия, прямо перед вами, на ваших глазах.

Если обнаружат, что оно поддельное, в займе откажут.

В каждом ломбарде есть информационный стенд с ценами на различные пробы серебра и остальные драгоценные металлы установленными в Республике Беларусь.  Чем выше проба и вес драгоценного металла в залоговом предмете, тем выше его оценочная стоимость. Цена серебра гораздо ниже, чем у золота.

Взвесив ваше серебро, вы может самостоятельно рассчитать сумму оценки, на которую может претендовать.

Из-за невысокой цены за грамм закладывать мелкие украшения невыгодно. Легче заложить  в ломбард столовое серебро, часто приносят сервизы и кубки.

На цену абсолютно не влияет наличие камней в украшении – их величина, качество огранки, цвет и тип. Никакой роли не играет внешний вид, востребованность модели или фасона изделия. Не влияют на оценку ни дизайн, ни фирма-производитель. Можно сдавать непарные и поврежденные изделия из серебра, например одну сережку или сломанную вилку.

Рекомендуется очистить изделие от загрязнений.

Заключение

В ломбард можно сдать серебро, но соглашаются на такую сделку немногие. Цена этого драгоценного металла в десятки раз ниже золота, и выручить большую сумма за залог серебряных украшений вряд ли получится. Сегодня цена за грамм серебра в ломбарде колеблется в районе 1,5 рублей, а это значит, что заложить его можно примерно в 4 раза дешевле, чем его покупали в магазине. Некоторые люди нуждаются в срочном займе, поэтому им приходится идти на сделку с ломбардом. Условия у всех разные, цены одинаковые.

Получить заём, взять деньги в долг под залог серебра выгодно и просто в наших ломбардах.

Если Вы хотите сдать серебро в залог или сдать серебро без выкупа и получить необходимую сумму денег, то помните, что цена на серебро и остальные драгоценные металлы в Республике Беларусь устанавливается Министерством финансов и одинакова для всех ломбардов и скупочных пунктов.

Актуальные цены на золото, серебро и другие драгоценные металлы.

Смело отправляйтесь в ближайший ломбард «СелектПромФинанс» в Вашем городе (ломбарды в Минске, ломбарды в Могилеве, ломбарды в Борисове, ломбард в Смолевичах, ломбарды в Барановичах, ломбарды в Бобруйске, ломбарды в Пинске и другие). Вся информация находится во вкладке «Ближайший ломбард» на этом сайте .

ПОЗВОНИТЕ НАМ!
ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ
+375 (17) 234 27 13

Куда можно сдать ненужные драгоценности

admin

Золотые украшения, столовое серебро лежащие в шкафчике, невольно воспринимаются не только как показатель статуса или счастливый талисман, но и как источник денег на черный день. Если угодно, это – вложение в будущее, которое оказалось не таким светлым, как хотелось бы.

Пример от клиента:

«Набор серебряных ложек лежал дома с времен СССР. Был в идеальном состоянии. Только мне как холостяку они не нужны. Я почти не готовлю, а на праздники хожу в кафе. Сдал в ломбард по нормальной цене. Доволен».

Разбираемся, где эти вложения можно обналичить и, самое главное, где сделать это выгоднее всего.

Скупка

Самый простой способ получить деньги за ненужную драгоценность. Для этого надо иметь при себе лишь паспорт и саму драгоценность: ювелирные изделия, их лом (например, порванную цепочку), золотые коронки, монеты, медали, слитки. Но некоторые предметы пунктам скупки принимать запрещено:

 • драгоценные металлы в самородном и аффинированном виде, а также в слитках (кроме мерных), сырье и химических соединениях;
 • драгоценные металлы и драгоценные камни в виде промышленной продукции, деталей и полуфабрикатов, в том числе полуфабрикатов ювелирного и зубопротезного производства (кроме зубопротезных дисков, зубопротезов, коронок и элементов съемных протезов);
 • изделия производственно-технического назначения, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни (лабораторная посуда, проволока, контакты);
 • сусальное золото и сусальное серебро, а также отходы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни;
 • ордена и медали Республики Беларусь и бывшего СССР из драгоценных металлов и драгоценных камней, кроме памятных и юбилейных;
 • изъятые из оборота или ограниченно оборотоспособные изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни (например, наградное оружие);
 • предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней, которым в установленном порядке придан статус историко-культурных ценностей.

Также пункты скупки не могут принимать ценности у несовершеннолетних и организаций. Если вы не подпадаете ни под один из этих критериев, то можете продать свою вещь в скупочные пункты государственного предприятия РУП «Белскупдрагмет», представленные по всей республики. Можно также сдать драгоценность производителю ювелирных изделий. Такие скупки размещены, в основном, в принадлежащих организациям магазинах.

У вас на глазах работник скупки с помощью весов, химических реактивов или иных приборов определит массу драгоценных металлов, их пробу, рассчитает стоимость изделия, а затем выдаст квитанцию, по которой вы получите полагающуюся сумму.

Стоит помнить, что в скупочных пунктах купить у вас драгметаллы могут только по скупочным ценам, установленным Министерством финансов. Цена варьируется в зависимости от вида и пробы металла, художественная ценность изделия не учитывается.

Для тех, кто решил сдать ненужные ценности и одновременно купить взамен ювелирное изделие, имеющееся в магазине, есть свои нюансы. В этом случае организация – производитель ювелирных изделий может скупать драгоценные металлы по ценам более высоким, чем установленные Минфином. Это право организации, а не обязанность, объяснили в главном управления драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов – Драгмете.

Скупочные пункты РУП «Белскупдрагмет» направляют драгоценные металлы в Государственное хранилище ценностей Министерства финансов (Гохран). Драгоценные металлы, скупленные организациями – производителями, идут в производство новых ювелирных изделий.

Как только скупка выдает вам деньги и вы получаете квитанцию со штампом «Оплачено», изделие уже не подлежит возврату.

Понятно, что бывают вещи, ценность которых не определишь только весом и пробой драгоценного металла. Но особо надеяться, что при сдаче в скупку, что у вас вдруг обнаружат какой-то невероятно ценный предмет, не стоит. В Драгмете пояснили, что в пунктах скупки работают товароведы, а не специалисты по культуре и истории. К тому же, не всякая антикварная вещь имеет историко-культурную ценность. Но если что-то действительно ценное окажется в Гохране, то статус такой вещи может определить только специально созданная при Минфине комиссия из специалистов разных ведомств. Ценности, которые комиссия определила, как историко-культурные, хранятся в Гохране либо передаются в музеи. Если такая вещь есть у вас, и вы об этом знаете, то можете пойти не в скупку, а в комиссионный магазин (о них ниже) или обратиться прямо в музей.

Также надо понимать, что в Гохране отсутствуют сведения о бывших владельцах сданных в скупку изделий. Вы теряете право собственности на проданную вещь, поэтому при обнаружении в Гохране ее особой ценности, вас об этом никто не предупредит.

Ломбард

В отличие от пунктов скупки, ломбарды – это микрофинансовые организации, принимающие драгоценности в залог с последующим выкупом. Сдать сюда можно следующие изделия:

 • ювелирные изделия из драгоценных металлов или их лом;
 • зубные протезы, коронки;
 • зубопротезные диски с клеймом Республики Беларусь или производителя;
 • монеты из драгоценных металлов;
 • слитки из драгоценных металлов;
 • пластины драгоценных металлов с оттисками именников ювелирных мастерских.

Работник ломбарда в присутствии владельца с помощью весов, химических реактивов или иных приборов определит массу драгоценных металлов, их пробу, а также рассчитает залоговую стоимость изделия.

Делает он это в соответствии со все теми же ценами, установленными Министерством финансов. После этого с владельцем предмета подписывают два договора: договор залога, он же залоговый билет, в котором подробно описаны характеристики изделия, и договор микрозайма, в котором указывается, сколько выдается денег, на какой срок, под какой процент.

При этом, если вы сдаете лом драгметаллов – порванную цепочку, треснувшее кольцо, – в залоговом билете должно быть указано, что вы сдали именно лом или изделие с дефектом, а не целую драгоценность. Это делается для того, чтобы человек, забирая свою вещь обратно, не мог обвинить ломбард в ее порче, пояснили в Драгмете.

Есть люди, которые сдают предметы, с самого начала не собираясь их выкупать. Однако, если вы сдали ненужную вам драгоценность, помните, что каждую неделю ломбард отправляет Национальному банку кредитные истории своих клиентов. Бывали случаи, когда некоторые банки отказывали в получении кредита тем, кто не расплатился с ломбардом. Этим людям приходилось обращаться к микрофинансовой организации за письменным подтверждением того, что ничего ей не должны.

Поэтому, если хотите просто избавиться от ненужной драгоценности, удобнее будет сдать ее в скупочный пункт или продать самому (об этом ниже).

Если же вам нужен именно ломбард, но вы не можете выкупить свою вещь вовремя, то, по закону, в течение месяца вы имеете право либо выкупить ценность, либо продлить срок пользования займом, оформив перезалог. Если вы не сделали ни того, ни другого, то ломбард реализует заложенную вещь в Гохран и вы лишитесь права на ее выкуп.

Из беседы с товароведом ломбарда:

«Чаще всего приходят с кольцами от бывших – говорят, что носить всё равно не будут, хранить не хотят, а так получается компенсация ущерба от неудачных отношений».

Комиссионный магазин

Еще один вариант, правда, стремительно теряющий свою популярностьВ интернете по запросу «комиссионный магазин» в Минске находит всего 20 адресов. Причем, не во все из них можно сдать драгоценности, некоторые специализируются только на мебели и технике.

Что касается остальных, то, разумеется, сдать лом драгоценных металлов здесь уже не получится, – его никто не купит. Также комиссионки не имеют право принимать от граждан:

 • производственно-технические изделия из драгметаллов (проволоку, контакты и т.д.);
 • государственные награды Республики Беларусь и СССР;
 • товары с ограничениями для розничной торговли (например, наградное оружие).

Зато в комиссионку можно сдать сусальные серебро и золото, но только в ненарушенной упаковке.

В отличие от скупки или ломбарда заключив договор на реализацию с комиссионным магазином, вы можете получить за ваше изделие сумму большую, чем в скупке или ломбарде. Здесь вам тоже определят вес изделия, пробу драгоценного металла, из которого оно сделано, но стоимость изделия устанавливаете уже вы по договоренности с магазином. Однако пока вещь не продадут, деньги вы не получите. Да и получите не все, а за вычетом комиссионного вознаграждения, которое оговаривается в договоре и может составлять от 30% до 70% от суммы. И то, если вещь продадут в первые 20 дней. По истечению этого срока, на товар будут постепенно снижать цену. Если даже после этого изделие не получится продать, а стоимость уже дойдет до минимума, установленного Минфином, скорее всего, владелец магазина предложит вам забрать изделие и сдать в скупку.

Комиссионная торговля бывшими в употреблении изделиями из драгоценных металлов уже не очень востребована. Во-первых, кое-где в народе еще встречаются суеверия, из-за которых граждане не хотят носить чье-то старое золото. Во-вторых, чаще всего в комиссионку сдают устаревшие модели украшений. Сегодня, когда ювелирные изделия уже не в дефиците, люди предпочтут накопить денег, сходить в ювелирный магазин и купить что-нибудь новое.

Продать другому человеку

Если вас не устраивает цена, предложенная в комиссионном магазине, можно установить свою и продать изделие другому человеку. В том числе, разместив объявление в социальных сетях или на торговых площадках. Согласно Закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», граждане страны могут продавать друг другу изделия с оттиском государственного пробирного клейма Республики Беларусь или СССР. Только продажа должна быть разовой и не связанной с ведением бизнеса. Иначе продавца по закону могут привлечь к ответственности.

 

По материалам публикации https://1prof.by/news/v-strane/ne-vse-to-zoloto-ili-kuda-mozhno-sdat-nenuzhnye-dragocennosti/

Что подарить на 23 февраля

admin

Возможно, для кого-то носки и пена для бритья остаются неплохим подарком к 23 февраля. С чисто практической точки зрения – тратиться не нужно, а носков много не бывает. Да и пена или гель для душа лишними не становятся. Но ведь надоело.

И многим мужчинам обидно – девушкам на 8 марта нужно дарить цветы, сладости, украшения, духи и прочее. А что дарят мужчинам? Носки. Несправедливо. Поэтому уже сейчас стоит задуматься над тем, что подарить на 23 февраля – мужу или парню, родственнику, другу, коллеге. А вариантов, на самом деле, много.

На что обратить внимание при выборе презента

В первую очередь, на вкусы и увлечения мужчины. Потому что лучший подарок – тот, который будет полезным и приятным. А что может быть приятнее, когда человек интересуется твоими увлечениями.

Второй момент: подарок не должен намекать на какие-либо недостатки человека. К примеру, абонемент в фитнес-клуб это хорошая идея, но не в том случае, если вы его дарите человеку с лишним весом, который не собирается заниматься спортом. Другое дело – подарить абонемент тому, кто уже тренируется или всерьез планирует.

И еще раз: подарок должен быть полезным. Безделушки и сувениры хороши только в том случае, если человек их коллекционирует.

Как выбрать подарок от парня и девушки

23 февраля – праздник массовый. Да, это День защитника Отечества, но уже давно он стал праздником всех мужчин (хотя есть и защитницы Отечества). И поздравлять с праздником могут и девушки, и мужчины. Выбор подарков в каждом случае будет разным.

Подарки от парня

Что подарить своему отцу, брату, другу или коллеге? Если оставить за скобками увлечения, хобби и вкусы, то останется что-то универсальное, мужественное и практичное. Но все равно, удовлетворяющее те или иные потребности. Так, если родственник, друг или коллега любят культурно употребить, можно презентовать алкогольный набор или игру, например, алкошахматы.

Хорошим решением будут спортивные аксессуары для того, кто ходит в тренажерный зал, бытовые принадлежности, флешка или что-то прикольное (пупырка-антистресс или леденцы «Эйфоринка»).

От девушки

Девушкам выбирать подарки проще, так как выбор расширяется за счет подарков эмоциональных, «личных». Кстати, по статистике, 6% мужчин на праздник хотят получить любовь и заботу со стороны женщин. Стоит об этом задуматься. Кстати, многие не откажутся от ужина в ресторане или культурном мероприятии – да, защитники Отечества тоже умеют ценить прекрасное или романтичное.

Если же выбирать что-то материальное, то мужчине понравится подушка с личной надписью или вашей фотографией, активный отдых (например, катание на багги), набор для сауны. Если у мужчины есть хобби, дарите тематические вещи и аксессуары, сувениры.

Выбор подарка для разных мужчин

Но перейдем к конкретике. Все мужчины разные, а еще подарок для папы и для мужа – это совсем разные подарки. Поэтому здесь важен индивидуальный подход.

Для отца

Кому, как не вам знать, что любит папа. И именно для папы дорог не подарок, а внимание. Но все-таки стоит постараться и подарить что-то полезное и необычное:

 1. Набор из фляги и стопок – если папа может пропустить пару рюмок с другом на рыбалке или пикнике;
 2. Дорожный плед, легкий, компактный и теплый, понравится путешественник или часто ночует не в теплой постели;
 3. Статуэтка Оскар на камне «Лучший папа»;
 4. Зонт-трость;
 5. Стильная канцелярия;
 6. Набор путешественника;
 7. Термос с двумя кружками;
 8. Набор для шашлыка/барбекю;
 9. Стильный шарф;
 10. Сладости ручной работы.

Для дедушки

Дедушки бывают разные. Кто-то любит возиться на даче, кто-то занимается в качалке. Одни ходят на охоту, другие продолжают работать, потому что на пенсии скучно. Но не важно, чем занимается ваш дедушка. Ему дорого ваше внимание. И проявляется оно в подарке.

Что подарить на 23 февраля дедушке? Есть масса вариантов:

 1. Диплом «Золотому дедушке» в рамке;
 2. Электрогриль;
 3. Массажер или массажная накидка на кресло;
 4. Наручные часы или фитнес-браслет (зависит от предпочтений дедушки);
 5. Теплые носки или свитер;
 6. Зонт;
 7. Плед или одеяло;
 8. Книгу;
 9. Хороший чай или кофе плюс сладости к ним (качественный шоколад, натуральная пастила, орехи в меду, крем-мёд);
 10. Любимый алкоголь или табак.

Для свекра

Свекор – человек особый. Мужчина, который воспитал для вас мужа, сделал его таким, какой он есть (за что вы его и полюбили). Поэтому подарок свекру должен показывать ваше уважение, как минимум. А если у вас отношения хорошие, то и любовь.

Что можно подарить:

 1. Качественный кожаный бумажник;
 2. Съедобный букет из сыров, колбасок, зелени;
 3. Качественный алкоголь (например, бочонок оригинального чешского пива или бутылка виски);
 4. Стильный шарф;
 5. Водонепроницаемый плед для туриста;
 6. Электроинструмент (например, дрель, а если у свекра есть неприятный сосед, то и перфоратор);
 7. Спортивную сумку;
 8. Настольный хоккей;
 9. Складной шезлонг;
 10. Ящик для инструментов или рыболовных снастей.

Любимому человеку

Кому как не вам знать, что оценит любимый человек. Хотя даже если хорошо знаешь мужчину – найти для него подарок сложно. Но все равно что-то придумать можно:

 1. Домашний ужин, праздничный;
 2. Белье (набор качественных удобных трусов это не банально, и это то, что сам мужчина вряд ли будет покупать, но носить будет, с удовольствием);
 3. Тематический брелок;
 4. Именной чехол на телефон;
 5. Ювелирное украшение – браслет, подвеску, которые смотрятся брутально и мужественно (есть масса вариантов из нержавеющей стали и кожи);
 6. Тематический бокс (набор);
 7. Перчатки (если вы сможете удачно подобрать размер), ремень или шарф;
 8. Тематическую футболку или толстовку;
 9. Автоаксессуары;
 10. Кубок с лаврами «Любимый мужчина».

Любовнику

Любовник – тоже близкий человек, даже если вы с ним встречаетесь изредка и у каждого из вас своя жизнь. Поэтому его тоже стоит поздравить с 24 февраля.

Вот только не стоит дарить слишком интимные вещи или то, что сразу привлечет внимание других людей (а если любовник женат, то тем более). Подарки должны быть нейтральными, из категории «подарил друг/сам себе купил».

Подарить можно такие вещи:

 1. Шар для принятия важных решений;
 2. Сертификат магазина мужской парфюмерии;
 3. Сертификат барбершопа или СПА;
 4. Подогреватель чашки USB;
 5. Камни для виски;
 6. Походный рюкзак;
 7. Чехол для смартфона;
 8. Стильную зажигалку;
 9. Ложку чайную подарочную «Ты лучший»;
 10. Сувенир антистресс.

Бывшему парню или мужу

Расставание не всегда является поводом для прекращения общения. И если с бывшим у вас хорошие отношения, ему тоже стоит найти подарок. Что подарить на 23 февраля бывшему:

 1. Съедобный подарок – набор мясных деликатесов или сладости, хороший кофе или чай;
 2. Тематическую прикольную кружку;
 3. Хороший фонарик;
 4. Стопки из соли;
 5. Фитнес-трекер;
 6. Тельняшку;
 7. Органайзер  для инструментов;
 8. Подушку  с оригинальным принтом;
 9. Тематическое  мыло ручной работы;
 10. Мужские  аксессуары из кожи.

Мужу

Выбрать подарок мужу сложнее всего, особенно, если вы живете вместе больше 10 лет. Фантазия исчерпывает себя, искать что-то для хобби сложно (потому что или нужно разбираться во всех этих аксессуарах/деталях/приспособлениях, или они стоят, как крыло от самолета). Еще сложнее, если у мужа нет особых увлечений. Но выход найдется всегда.

Что можно подарить:

 1. Подставку для бутылок «Ромбы»;
 2. Набор  для выживания (ему обрадуется даже домосед, это чисто генетическое);
 3. Геймеру – игровой гаджет или тематический сувенир;
 4. Любимый  парфюм (или тот, который подойдет и станет любимым);
 5. Набор  для ухода за лицом или бородой (отличная альтернатива стандартным гелям для душа);
 6. Автомобильный  компрессор;
 7. Впечатления  в подарок;
 8. Вкусный  подарок;
 9. Стильную  качественную зажигалку;
 10. Поход  в ресторан или клуб.

Другу

С друзьями несколько проще – им можно дарить приколы, сувениры, что-то недорогое, но, конечно же, приятное и полезное:

 1. Держатель  для телефона в машину;
 2. Фирменную  ручку;
 3. Кружку;
 4. Спортивный  шейкер;
 5. Тематический  сувенир-брелок;
 6. Папку  путешественника;
 7. Шуточную  медаль;
 8. Шоколадные  открытки;
 9. Мыло  ручной работы;
 10. Или  просто соберите друзей на вечеринку в клубе – это весело и приятно.

Дяде

Любимому дяде можно подарить многое:

 1. Кружку  с подогревом от USB;
 2. Съедобный  букет;
 3. Видеорегистратор;
 4. Шарф;
 5. Ремень;
 6. Сувенир  с военной символикой;
 7. Аксессуары  для курения или алкогольные аксессуары;
 8. Чай, кофе, алкоголь, сладости – всегда к месту;
 9. Походную  флягу;
 10. Подарочный  сертификат в магазин или салон.

Сыну

Подарки сыну выбирают, исходя из его возраста – это отдельная тема. Но навскидку можно найти примеры удачных подарков для любого возраста:

 1. Носки – да, да, они самые, но только с прикольными надписями или рисунками;
 2. Молодежный  кошелек;
 3. Сумку-бананку;
 4. Бандану  или баф;
 5. Геймерский  сувенир;
 6. Походный  набор;
 7. Спортивную  бутылку;
 8. Спортивные  перчатки;
 9. Подарочную  карту в Стим;
 10. Освобождение от занятий (по семейным обстоятельствам).

Племяннику

Для племянника подарки тоже стоит выбирать, исходя из возраста. Но всегда можно найти варианты:

 1. Кинетический песок;
 2. Магнитный  дартс;
 3. Рюкзак;
 4. Пауэрбанк;
 5. Подставку  для смартфона;
 6. Абонемент на поход в тир или на квест;
 7. Шоколадный  сувенир или открытка;
 8. Стильный  аксессуар (но подбирайте к образу племянника);
 9. Органайзер  для инструментов (если племянник взрослый);
 10. Камни  для виски или пивную кружку (взрослому).

Брату

Брат обрадуется любому вашему подарку, поэтому есть масса вариантов:

 1. Набор  для бани или сауны;
 2. Беспроводная  колонка;
 3. Подарочный  набор деликатесов;
 4. Мультитул;
 5. Антибликовые  очки;
 6. Банное  полотенце с военной тематикой;
 7. Шоколадный  сувенир;
 8. Термос;
 9. Интересную  книгу;
 10. Настольную  игру.

Однокласснику или сокурснику

Одноклассников и сокурсников обычно несколько, поэтому стоит искать недорогие подарки, чтобы не разориться. Тем не менее, они должны быть практичными. И прикольными – почему бы и нет. что дарить:

 1. И  снова можно носки, но с прикольными надписями – они в тренде;
 2. Тематические  кружки;
 3. Армейский  сухпаек;
 4. Шоколадные  сувениры;
 5. Шуточные  медали и ордена;
 6. Набор  наклеек на телефон или ноутбук;
 7. Шнурки  со светодиодами;
 8. Велосипедный  держатель для смартфона;
 9. Головоломки;
 10. Коллективный  поход на каток, в тир или лазертаг.

Коллеге или начальнику

Коллегам стоит дарить что-то нейтральное, тематическое и практичное. Но многое зависит от того, дарите вы подарок от себя или от коллектива.

От коллектива:

 1. Спортсмену  – качественные спортивные перчатки;
 2. Часы  из виниловой пластинки;
 3. Именной  стакан для виски или пивную кружку с гравировкой;
 4. Мини-бар – набор небольших бутылочек с люксовым алкоголем;
 5. Впечатления  в подарок (лучше универсальный сертификат с возможностью выбора впечатлений);
 6. Настольный  органайзер;
 7. Маятник «Шары Ньютона» на деревянной подставке;
 8. Беспроводную  колонку;
 9. Туристический  набор/набор для рыбалки или охоты;
 10. Сертификат  в салон или магазин.

Индивидуальный подарок:

 1. Подставка  для очков;
 2. «Набор для выживания в офисе»;
 3. Картхолдер;
 4. Брелок  для ключей;
 5. Коврик  для мыши;
 6. Набор  для ухода за обувью;
 7. Шоколадные  солдатики;
 8. Гамак  для ног;
 9. Папка-бар с набором для коньяка;
 10. Игрушка  антистресс.

Преподавателю

Обычно подарки преподавателю дарят от коллектива (родители), поэтому можно не ограничиваться сувенирами:

 1. Пауэрбанк  с именной надписью или пожеланием;
 2. Настольную  лампу с регулировкой режима освещения;
 3. Настольный  биокамин;
 4. Массажную  накидку на стул;
 5. Набор  канцелярских принадлежностей или органайзер;
 6. Конфеты  с именным поздравлением (ручной работы);
 7. Тематические  настенные часы;
 8. Сертификат  на отдых;
 9. Качественную  сумку или папку для документов;
 10. Мужской  зонт.

Выбор подарка по возрасту

При выборе подарка важно учитывать не только интересы, увлечения мужчины, но и его возраст. Ведь при всем увлечении мальчика военной тематикой вы не подарите ему настоящий дартс, это небезопасно. С другой стороны, подарить радиоуправляемую машинку мужчине 35 лет – вполне уместно. Тем не менее, возрастные рекомендации не стоит игнорировать. Итак, что подарить на 23 февраля, исходя из возраста мужчины.

На 5-10 лет

 1. Набор наклеек для ноутбука или смартфона (или стен, как получится);
 2. Тематические игрушки или сувениры;
 3. Тематический блокнот или альбом для рисования;
 4. Пазлы;
 5. «Военный» брелок;
 6. Пижама в цвете хаки;
 7. Светящиеся ручки;
 8. Именной мяч;
 9. Термокружка;
 10. Грифельная доска для рисования.

На 10-20 лет

 1. Светящиеся шнурки;
 2. Подставка для смартфона с зарядкой;
 3. Оригинальный ночник;
 4. Оригинальная флешка;
 5. Чехол для смартфона;
 6. Пауэрбанк;
 7. Именное «военное» полотенце;
 8. Пины для одежды и рюкзака;
 9. Конструктор Лего;
 10. Сенсорные перчатки для смартфона.

На 20-30 лет

 1. Галстук, запонки или другие аксессуары;
 2. Подарочный набор «Выживание при Апокалипсисе»;
 3. Набор мясных деликатесов;
 4. Набор для ухода за обувью;
 5. Куклу-шарж (изготавливается по фото);
 6. Зонт-трость;
 7. Пауэрбанк;
 8. Внешний диск;
 9. Именной халат;
 10. Настольная лампа с беспроводной зарядкой.

На 30-40 лет

 1. Беспроводные наушники;
 2. Умный жесткий диск;
 3. Умные часы;
 4. Деревянный пауэрбанк;
 5. Автоаксессуары (например, скребок для стекол с подогревом);
 6. Подарочный сертификат в магазин (по интересам) или салон, барбершоп;
 7. Впечатления в подарок;
 8. Настольный биокамин;
 9. Шарф;
 10. Сувенирная награда.

На 40-50 лет

 1. Набор инструментов;
 2. Набор для шашлыка или барбекю;
 3. Видеорегистратор;
 4. Парфюм (но подбирайте в соответствии с предпочтениями мужчины);
 5. Набор для ухода за авто;
 6. Антибликовые очки;
 7. Вечер в кино, ресторане, клубе, музее;
 8. Любимые напитки и еда;
 9. Оригинальные светильники;
 10. Конструктор или набор для творчества.

На 50-60 лет

 1. Набор камней для виски;
 2. Именной бокал или набор бокалов;
 3. Оригинальный подстаканник с чайной ложечкой в подарочной упаковке;
 4. Качественное портмоне;
 5. Именная фляга;
 6. Складной шезлонг;
 7. Халат с вышивкой;
 8. Подарочный набор сладостей, чая или кофе;
 9. Пауэрбанк;
 10. Беспроводная зарядка.

На 60 лет и старше

 1. Именное полотенце;
 2. Электронная или бумажная книга;
 3. Массажная накидка на кресло;
 4. Сувенирная медаль или статуэтка;
 5. Органайзер для инструментов;
 6. Автоаксессуары;
 7. Декоративная подушка;
 8. Диспенсер для напитков;
 9. Именной нож;
 10. Теплый шарф.

Выбор подарка по профессии

Но, помимо возраста или хобби, есть еще один важный критерий: профессия мужчины. Она накладывает отпечаток и на характер, и на предпочтения человека. Конечно же, в первую очередь мы рассмотрим подарки военному – ведь 23 февраля это их праздник.

Военному

Военные – отдельная категория мужчин. Каждый день они несут ответственность за нашу безопасность, это делает их суровыми, собранными, строгими.

Но даже военные любят расслабиться, отдохнуть, почувствовать себя в комфорте.

Поэтому дарить им можно самые разные вещи:

 1. Тематический шоколадный набор;
 2. Термосумку;
 3. Подарочный алкогольный набор;
 4. Саженец ели (ведь настоящий мужчина должен посадить дерево);
 5. Конструктор на военную тематику;
 6. Дорожная сумка;
 7. Парикмахерский триммер;
 8. Набор для шашлыка или барбекю;
 9. Хороший органайзер;
 10. Набор для бани или сауны.

Врачу

Врачей тоже можно назвать военными, только их поле боя – наше здоровье. Каждый день врачи воюют с болезнями, следствиями наших вредных привычек и неповоротливой бюрократической системой. Поэтому 23 февраля – тоже их праздник. А подарки можно выбрать такие:

 1. Антистресс игрушка или сувенир (рекомендуем настольную боксерскую грушу);
 2. Настольные «медицинские» часы;
 3. Подушка с медицинской символикой;
 4. Портмоне или сумка для поездок
 5. Термос для еды;
 6. Внешний аккумулятор для смартфона;
 7. Вращающиеся стопки;
 8. Наборы для отдыха (пикника, рыбалки, охоты);
 9. Сертификат в массажный салон;
 10. Сеанс релакса в СПА салоне.

Что лучше дарить женатым и свободным мужчинам

Выбор подарка мужчине (не родственнику или мужу/парню) может осложняться и его семейным положением. Невинный, на ваш взгляд, подарок, может привести к семейному скандалу, если покажется жене подозрительным. Поэтому в выборе подарков женатым и холостым мужчинам есть свои нюансы.

Женатым

Главное – подарки должны быть нейтральными. Подумайте, что бы вы подарили, если бы были мужчиной – точно угадаете:

 1. Сувенирные статуэтки или фигурки;
 2. Подарки для хобби и увлечений;
 3. Подарочные наборы шоколада, спиртного или мясных деликатесов;
 4. Внешнее зарядное устройство;
 5. Книга электронная или бумажная;
 6. Подарочный сертификат;
 7. Футляр для очков;
 8. Органайзер;
 9. Подарочный мастер-класс;
 10. Настольная игра.

Свободным

Выбирать подарок свободному мужчине проще – что бы вы ни подарили, семейного скандала не будет. Но если не рассматриваете мужчину, как потенциального партнера, выбирайте подарок, который нельзя истолковать двусмысленно. Он не должен быть «личным».

Что подарить:

 1. Мультиинструмент;
 2. Подарочный набор для ухода за собой;
 3. Оригинальный настольный светильник;
 4. Шоколадное оружие;
 5. Именная фляжка;
 6. Термокружка;
 7. Термос;
 8. Дартс;
 9. Фитнес-браслет;
 10. Именная зажигалка.

Лучшие идеи для подарка

Теперь поговорим о категориях подарков. Ведь можно искать определенные – например, прикольные или памятные, практичные или интеллектуальные. Поэтому изучайте эту подборку, и вы точно найдете, что подарить на 23 февраля.

Креативные

 1. Игра «Туалетный гольф»;
 2. Кружка-пистолет;
 3. Светящиеся шнурки;
 4. Настенные часы из виниловой пластинки;
 5. Мини-бар под одну бутылку;
 6. Термос в виде пули;
 7. Набор «Консервированные носки»;
 8. Кружка «Молот Тора»;
 9. Зажигалка в виде гранаты;
 10. Полотенце-килт.

Оригинальные

 1. Левитирующий светильник;
 2. Вечный блокнот;
 3. Массажная подушка;
 4. Подарочный набор чая в колбах;
 5. Беспроводная колонка в оригинальном корпусе;
 6. Подарочные шампура;
 7. Оригинальный бокал;
 8. Умная лампочка;
 9. Премиум ручка;
 10. 3D светильник.

Символические

 1. Камуфляжный блокнот;
 2. Зажигалка Пуля;
 3. Кружка Граната;
 4. Шоколадные погоны;
 5. Домашний текстиль камуфляжной расцветки;
 6. Тематическое мыло ручной работы;
 7. «Военный» коврик для мыши;
 8. Набор шотов в форме пули;
 9. «Простреленный» бокал;
 10. Брелок в виде военного жетона.

Памятные

 1. Стакан «Череп»;
 2. Оригинальная ручка в подарочном футляре;
 3. Сувенирная статуэтка;
 4. Именной бумажник;
 5. Именное зарядное устройство с надписью;
 6. Магнитные песочные часы;
 7. Дизайнерские настольные часы;
 8. Подарочный набор из фляги и стаканов;
 9. Деревянное фотопанно;
 10. Подарочный набор из термоса и двух кружек.

Полезные

 1. Поисковый трекер для ключей;
 2. Набор для ухода за обувью;
 3. Набор для ухода за внешностью;
 4. Беспроводная зарядка;
 5. Подставка для смартфона;
 6. Зонт;
 7. Письменный набор или органайзер;
 8. Ежедневник;
 9. Спортивные аксессуары;
 10. Перекидные настольные часы.

Вкусные

 1. Набор орешков, сухофруктов и вяленых фруктов;
 2. Тематические шоколадные конфеты или шоколадные фигурки, открытки;
 3. Имбирное печенье;
 4. Набор мёда с разными наполнителями;
 5. Дорогой чай;
 6. Кофе;
 7. Съедобный букет из фруктов или из колбас, сыра;
 8. Набор экзотических фруктов;
 9. Мясные деликатесы;
 10. Натуральная пастила/желейные конфеты.

Эмоциональные

 1. Уютный плед;
 2. Светильник;
 3. Ароматизатор для дома;
 4. Сертификат на увлекательный квест;
 5. Билеты на концерт или в кино;
 6. Парфюмерия;
 7. Средства для ухода за собой;
 8. Любимые сладости или напитки;
 9. Наборы «Привет из 90-х»;
 10. Увлекательный конструктор или головоломка.

Уникальные

 1. Специальные инструменты для творчества или хобби;
 2. Портрет по фото;
 3. Печать фотографии на подушке или кружке;
 4. Персональный постер;
 5. Деревянный пауэрбанк;
 6. Именное портмоне, зажигалка, фляга;
 7. Подарочный набор, собранный специально для мужчины;
 8. Редкое издание книги;
 9. Мёд с золотом (съедобным);
 10. Набор для приготовления настоек по собственным рецептам.

Алкогольные

 1. Охлаждающие камни или «жемчужины» для алкоголя;
 2. Мини-бар с бутылочками элитного алкоголя;
 3. Бар-глобус;
 4. Диспенсер для напитков;
 5. Набор бокалов;
 6. Дорогой алкоголь;
 7. Подарочный бочонок настоящего чешского пива;
 8. Именная кружка для пива;
 9. Набор «Графин плюс рюмки» в коже;
 10. Набор для приготовления настоек.

Интеллектуальные

 1. Подарочное издание книги;
 2. Настольная игра;
 3. Набор шахмат или шашек;
 4. Набор для покера;
 5. Подарочный мастер-класс;
 6. Проектор;
 7. Аудиокнига;
 8. Подушка под спину или пуф для ног;
 9. Билеты на выставки, в музеи, на экскурсию;
 10. Подарочный сертификат в книжный магазин.

Прикольные и смешные

 1. Прикольные игрушки-антистресс;
 2. Дружеский шарж;
 3. Кукла-шарж по фотографии;
 4. Шпионский набор;
 5. Пивной шлем;
 6. Шуточные ордена и медали;
 7. Чековая книжка желаний;
 8. Чехол для чемодана с шуточным принтом;
 9. Прикольная обложка на паспорт;
 10. Шуточный диплом или сертификат.

Сувениры и безделушки

 1. Открывашка с надписью;
 2. Стакан или бокал с гравировкой;
 3. Камуфляжный коврик для мыши;
 4. Ручка в виде патрона;
 5. Флешка в виде армейского жетона;
 6. Футболка с принтом;
 7. Сувенирный брелок;
 8. Статуэтка на стол;
 9. Именной постер;
 10. Шуточная награда.

Как сделать подарок своими руками

Если вы хотите сделать подарок с душой, то можно создать что-то красивое и приятное своими руками. Главное – не забывайте о военной тематике.

Выбор подарка по стоимости

Цена – немаловажный фактор выбора, поэтому предлагаем перечень подарков из разных ценовых категорий

Дорогие презенты

 1. VIP издание книги;
 2. Брендовая ручка;
 3. Смартфон;
 4. Коллекционные шахматы;
 5. Брендовая сумка или папка для документов;
 6. Элитный зонт-трость;
 7. Ювелирные украшения;
 8. Подарочный набор посуды из хрусталя или дорогого стекла;
 9. Настольный набор из камня или дорогого дерева;
 10. Подарочное оружие.

Подарки средней ценовой категории

 1. Рубашки, толстовки;
 2. Ремни, перчатки;
 3. Кожаные портмоне;
 4. Украшения из стали и кожи;
 5. Бюджетные смартфоны;
 6. Пауэрбанки;
 7. Внешние диски;
 8. 3D светильники;
 9. Именные фляги, зажигалки, аксессуары;
 10. Подарочные наборы.

Бюджетные варианты

 1. Магнитный кабель;
 2. Органайзер для проводов;
 3. Термокружка;
 4. Набор для ухода за обувью;
 5. Мыло ручной работы;
 6. Сладости;
 7. Картхолдеры;
 8. Рыболовные аксессуары;
 9. Кружки;
 10. Поясные сумки.

Список 100 лучших идей для подарка

 1. Термос в виде пули
 2. Набор «Консервированные носки»
 3. Подарочный набор чая в колбах
 4. Беспроводная колонка в оригинальном корпусе
 5. Подарочные шампура
 6. Премиум ручка
 7. 3D светильник
 8. Тематическое мыло ручной работы
 9. «Военный» коврик для мыши
 10. Набор шотов в форме пули
 11. Сувенирная статуэтка
 12. Именной бумажник
 13. Именное зарядное устройство с надписью
 14. Магнитные песочные часы
 15. Набор для ухода за обувью
 16. Набор для ухода за внешностью
 17. Беспроводная зарядка
 18. Подставка для смартфона
 19. Зонт
 20. Письменный набор или органайзер
 21. Набор орешков, сухофруктов и вяленых фруктов
 22. Тематические шоколадные конфеты или шоколадные фигурки, открытки
 23. Имбирное печенье
 24. Набор мёда с разными наполнителями
 25. Дорогой чай
 26. Кофе
 27. Съедобный букет из фруктов или из колбас, сыра
 28. Набор экзотических фруктов
 29. Мясные деликатесы
 30. Натуральная пастила/желейные конфеты
 31. Билеты на концерт или в кино
 32. Парфюмерия
 33. Редкое издание книги
 34. Мёд с золотом (съедобным)
 35. Дорогой алкоголь
 36. Подарочный бочонок настоящего чешского пива
 37. Настольная игра
 38. Набор шахмат или шашек
 39. Набор для покера
 40. Подарочный мастер-класс
 41. Шуточные ордена и медали
 42. Чековая книжка желаний
 43. Чехол для чемодана с шуточным принтом
 44. Прикольная обложка на паспорт
 45. Футболка с принтом
 46. Сувенирный брелок
 47. Статуэтка на стол
 48. Именной постер
 49. Брендовая ручка
 50. Смартфон
 51. Рубашки, толстовки
 52. Ремни, перчатки
 53. Кожаные портмоне
 54. Украшения из стали и кожи
 55. Набор для ухода за обувью
 56. Мыло ручной работы
 57. Мультиинструмент
 58. Именная фляжка
 59. Термокружка
 60. Термос
 61. Дартс
 62. Фитнес-браслет
 63. Именная зажигалка
 64. Подарки для хобби и увлечений
 65. Подарочный сертификат
 66. Футляр для очков
 67. Органайзер
 68. Подарочный мастер-класс
 69. Портмоне  или сумка для поездок
 70. Термос для еды
 71. Внешний аккумулятор для смартфона
 72. Вращающиеся стопки
 73. Наборы для отдыха
 74. Саженец ели
 75. Конструктор на военную тематику
 76. Дорожная сумка
 77. Парикмахерский триммер
 78. Набор для шашлыка или барбекю
 79. Набор для бани или сауны
 80. Именное полотенце
 81. Электронная или бумажная книга
 82. Массажная накидка на кресло
 83. Именной нож
 84. Теплый шарф
 85. Складной шезлонг
 86. Халат с вышивкой
 87. Конструктор или набор для творчества
 88. Впечатления в подарок
 89. Настольный биокамин
 90. Беспроводные наушники
 91. Умный жесткий диск
 92. Умные часы
 93. Деревянный пауэрбанк
 94. Автоаксессуары
 95. Кукла-шарж
 96. Сенсорные перчатки
 97. Игрушки антистресс
 98. Гамак для ног
 99. Камни для виски
 100. Армейский сухпаек

Как красиво упаковать и вручить подарок

 • Коробка из картона, украшенная венком из зелени (лучше поискать ветки лавра).
 • Домик из бумаги (идеально для детского подарка или сладостей).
 • Крафт-бумага, бечевка и открытка на самой коробке.
 • Упаковка-конус из подарочной бумаги (для сладостей или сувениров).
 • Коробки в виде военной техники.
 • Бумажный конверт-пакет, украшенный флажками и военной символикой.
 • Коробочка-подушка.
 • Деревянная коробка.
 • Оригинальный пакет из подарочной бумаги.
 • Крафтовая «посылка», перевязанная шпагатом, с сургучной печатью.

Что дарить не стоит

 • Наборы для бритья (особенно, если мужчина носит бороду);
 • Обычные наборы для душа;
 • Обычные носки;
 • Подарки по интересам, если вы не разбираетесь в хобби мужчины, не знаете точно, что ему нужно;
 • Парфюм, если вы точно не знаете вкус мужчины;
 • Обычные сладости;
 • Рамки для фотографий;
 • Подарки, имеющие насмешливый подтекст.

FAQ

Может, просто подарить мужчине деньги?

На самом деле около 40% мужчин заявили, что деньги – неплохой подарок. Вопрос в том, относится ли конкретный мужчина к этим 40%.

Совсем не знаю, что подарить мужу…

Радиоуправляемую машинку или квадрокоптер. Не разочаруете.

Говорят, ножи и часы дарить нельзя, но это же хороший подарок, дарить или нет?

Дарите, если мужчина не суеверен.

Заключение

Итак, что подарить на 23 февраля? Если коротко – все, что может понравиться мужчине. Выбирайте подарок, исходя из:

 • статуса мужчины (родственник, муж, коллега, друг);
 • его возраста;
 • его увлечений и предпочтений;
 • профессии;
 • желаемой стоимости подарка.
  Займ под залог ноутбука

Ломбард — займы под залог ноутбука

admin

 

Цифровая техника на сегодняшний день имеется фактически в каждом доме – сюда относятся такие вещи, как компьютеры, фотоаппараты, телевизоры, видеокамеры и конечно же ноутбуки. Помимо того, что ноутбук — это весьма удобный в обращении гаджет, который можно брать с собой в дорогу, при необходимости – в случае проблем финансового плана он может стать отличной возможностью выбраться из затруднительной ситуации.

Взять деньги в долг под залог ноутбука можно практически в любом ломбарде. Чем лучше сохранился внешний вид вашей цифровой техники, а также чем лучше будет она выполнять свои функциональные задачи – тем больше денег вы сможете за нее выручить.

Отдать ноутбук в залог и занять деньги в ломбарде – это оптимальное решение для тех, кто не готов расстаться со своей компьютером навсегда. Ведь получив деньги под залог ноутбука, вы всегда можете прийти в ломбард и выплатив оговоренную сумму займа с процентами, вернуть его в том же состоянии, в каком он был оставлен займодателю.

Нередко такая схема позволяет выручить больше денег, чем продажа подержанной вещи через интернет. Если у вашего устройства не наблюдается никаких внешних дефектов и функционирует он исправно, то вы можете получить до 70% его изначальной стоимости.

Ноутбук предоставленный в залог должен исправно работать и предлагаться со всеми необходимыми проводами и аксессуарами. Чем лучше его товарный вид, тем выше оценочная стоимость. Полнокомплектные и новые ноутбуки оцениваются в ломбардах максимально высоко. Приоритет отдаётся имуществу, имеющему гарантийный срок, с гарантийным талоном, техническим паспортом или иными документами, подтверждающими право на использование оставшегося гарантийного срока

ПОЗВОНИТЕ НАМ!

ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

+375 (17) 234 27 13

+375 (17) 397 55 22

Оценка техники в ломбарде

admin

 

Чтобы ускорить и упростить процесс получения займа под залог вашей техники, получить максимально возможную сумму денег в ломбарде, вы можете сами сообщить товароведу ломбарда:

• марку
• модель своего устройства,
• дату приобретения,
• наличие или отсутствие дефектов,
• а также наличие или отсутствие товарной упаковки, чека, инструкции, зарядки, других прилагающихся частей типа кабеля, флэш-карты и т.п.

Техника, принимаемая в залог в ломбард, оценивается работниками ломбарда исходя из цены, которая сложилась на потребительском рынке на вещи такого рода и качества, с учетом технического состояния и износа.

Имущество, предоставляемое в залог, должно быть исправно, без видимых и скрытых дефектов, на электронных устройствах отключены блокировки (сообщены пароли для их отключения), отключены функции «найти устройство» (Android Device Manager, Find My iPhone, Activation Lock и т.п.).

Перед походом в ломбард максимально зарядите устройство работающее от аккумуляторов (телефон, смартфон, аккумуляторный инструмент — шуруповерт и т.п.).

Все изделия и приборы должны исправно работать и предлагаться со всеми необходимыми проводами и аксессуарами, чтобы изделие имело товарный вид. Полнокомплектные и новые вещи оцениваются в ломбардах максимально высоко. Приоритет отдаётся имуществу, имеющему гарантийный срок, с гарантийным талоном, техническим паспортом или иными документами, подтверждающими право на использование оставшегося гарантийного срока.

Какую технику ломбард не примет в залог

 Разбитую, повреждённую, старую (к примеру ламповые и кинескопные телевизоры и мониторы, телефоны устаревших моделей и с повреждёнными экранами).

Заблокированные (запароленные) устройства и гаджеты.

Не примет ломбард найденные или добытые преступным путём вещи.

Подписывая договора микрозайма и залога (залоговый билет) Заемщик (залогодатель) гарантирует, что предмет залога находится в его собственности, не обременен требованиями других кредиторов, не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит, не обещан в дарение.

Не возьмут в качестве залога неоригинальные устройства (подделки и реплики).

Как правило, в ломбард не берут в качестве залога крупногабаритные вещи (холодильники, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, газовые плиты, духовые шкафы и т.п.), но бывают исключения.

В Шабанах даже холодильник привезли. Что и почему минчане сдают в ломбард

 Модели имущества, их модификации и комплектность, номенклатура имущества, не запрещенная к приему в ломбард, определяется администрацией ломбарда, исходя из спроса населения, возможностей хранения и других факторов.

Ломбард вправе отказать залогодателю в приеме любого имущества в залог без объяснения причин.

Какую технику ломбард не примет в залог

admin

 Разбитую, повреждённую, старую (к примеру ламповые и кинескопные телевизоры и мониторы, телефоны устаревших моделей и с повреждёнными экранами).

Заблокированные (запароленные) устройства и гаджеты.

Не примет ломбард найденные или добытые преступным путём вещи.

Подписывая договора микрозайма и залога (залоговый билет) Заемщик (залогодатель) гарантирует, что предмет залога находится в его собственности, не обременен требованиями других кредиторов, не продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит, не обещан в дарение.

Не возьмут в качестве залога неоригинальные устройства (подделки и реплики).

Как правило, в ломбард не берут в качестве залога крупногабаритные вещи (холодильники, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, газовые плиты, духовые шкафы и т.п.), но бывают исключения.

В Шабанах даже холодильник привезли. Что и почему минчане сдают в ломбард

 Модели имущества, их модификации и комплектность, номенклатура имущества, не запрещенная к приему в ломбард, определяется администрацией ломбарда, исходя из спроса населения, возможностей хранения и других факторов.

Ломбард вправе отказать залогодателю в приеме любого имущества в залог без объяснения причин.

Как правильно дать деньги в долг

admin

Есть такая примета: дать деньги в долг другу — к потере друга.

Когда даете деньги в долг, рискуете не получить их обратно. Даже если одалживаете родственникам. Чтобы точно не потерять деньги и сохранить отношения, советуем всегда оформлять заем документально.

 Оцените платежеспособность заемщика

Прежде чем давать деньги заемщику, узнайте, сможет ли он вообще их вернуть. Для этого попросите заемщика показать сведения о доходах: справку о зарплате с места работы, о размере пенсии или налоговую декларацию.
Нелишним будет проверить:
— нет ли исполнительных производств или судебных разбирательств в отношении заемщика;
— не находится ли его имущество в залоге;
— не проходит ли он процедуру банкротства.
Если в репутации заемщика есть сомнения, деньги лучше не давать.

? Возьмите долговую расписку

Она подтвердит ваше право требовать вернуть деньги. Составлять расписку стоит на любую сумму.
Расписку пишет заемщик от руки.
Обязательно укажите паспортные данные заемщика, сумму займа, срок и условия возврата, дату составления, а также возможные санкции, если заемщик не вернет деньги вовремя. Проверьте, чтобы данные в расписке и в паспорте заемщика совпадали.
Расписка внутренне дисциплинирует людей. Если человек действительно собирается отдавать долг, то такой документ его не смутит.

? Составьте договор займа

Одной расписки без договора может быть недостаточно. В идеале нужно составить договор займа и расписку при передаче денег.
Без договора заемщик может сказать, что ничего не должен, так как брал деньги не в долг, а безвозмездно или для совместного бизнеса.
Если даете в долг крупную сумму, оформляйте договор у нотариуса. Так в случае проблем можно будет получить исполнительную надпись и сразу обратиться к судебным приставам, чтобы взыскать деньги.

? Предусмотрите обеспечение займа

Когда одалживаете крупную сумму, стоит рассмотреть залог как обеспечение займа. Тогда в случае невозврата вместо денег сможете потребовать имущество должника: квартиру, земельный участок, автомобиль или компьютер.
Для этого заключите договор залога с заемщиком. Его можно составить произвольно: установленной формы в законе нет.
Договор залога недвижимости — ипотеки — нужно регистрировать в БРТИ. А если в залог передается доля в недвижимости, то и заверять у нотариуса. Обратиться за заверением еще придется в случае, если договор займа тоже был заверен нотариально

? Назначьте проценты

Назначать проценты могут не только банки, но и обычные граждане, когда одалживают деньги друг другу. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.
При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.
Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда:
1) договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую установленный законодательством пятидесятикратный размер базовой величины, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон;
2) по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками.
Имейте в виду, что суд может снизить размер процентов, если посчитает их слишком обременительными для должника

?‍♂️ Установите штрафы за просрочку

Для заемщика штраф — это дополнительный стимул вернуть деньги вовремя. Для вас — компенсация за потраченные из-за просрочки нервы.
Размер штрафа должен быть четко указан в договоре займа, чтобы судья и приставы смогли его определить.
Подробнее в Гражданском Кодексе Республики Беларусь Статья 764. Последствия нарушения заемщиком договора займа
https://kodeksy-by.com/grazhdanskij_kodeks_rb/764.htm
Если одалживаете деньги родственникам или близким друзьям, они могут поинтересоваться, почему условия такие жесткие. Можно ответить, что это советы юриста.
Посоветуйте обратиться в ЛОМБАРД
Чтобы точно не потерять деньги и сохранить отношения, посоветуйте обратиться в наш ближайший ломбард.
Мы всё сделаем правильно, максимально удобно, выгодно и быстро!
ПОЗВОНИТЕ НАМ!
ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ
+375 (17) 234 27 13

Кредитная история – как получить к ней доступ

admin
Многие граждане берут кредиты и займы, выступают поручителями по кредитам других лиц. Все эти сведения вносятся в кредитную историю и потом долго хранятся. Рассказываем, что это за документ, зачем он нужен и кто может его получить.
 

Когда гражданин впервые берет кредит/овердрафт, оформляет договор залога или становится поручителем, то есть вступает в правовые отношения с банком, микрофинансовой или лизинговой фирмой, на него заводится кредитная история.

Фактически это второй паспорт гражданина – в нем отражаются данные о его платежной дисциплине, кредитоспособности.

Что входит в состав кредитной истории

Главным нормативным актом, который регулирует вопросы о кредитных историях, является закон № 441-З от 10 ноября 2008 года.

В историю включаются самые общие сведения о гражданине, в том числе его ФИО, идентификационный номер и дата рождения.

В истории также приводится информация о всех договорах, которые гражданин когда-либо заключал с банками, микрофинансовыми или лизинговыми компаниями. Прежде всего, условия договоров, их номера и даты, суммы и валюты, срок действия.

Еще в историю вносятся сведения о том, как клиент исполнял свои обязательства по этим договорам. Например, допускал ли он просрочки платежей по кредиту, займу или лизингу.

Кто ведет кредитную историю

Все данные о договорах и их исполнении банки, микрофинансовые организации и лизингодатели передают Нацбанку в определенный срок. А именно не позднее трех банковских дней, когда гражданин, например, заключил сам договор, нарушил его условия либо, наоборот, исполнил.

Именно Нацбанк формирует и ведет истории белорусов, причем делает это онлайн – новые сведения сразу вносятся в базу.

Кто и сколько хранит кредитную историю

Нацбанк отвечает и за хранение историй – они содержатся в особой информационной системе, так называемом кредитном регистре.

После того, как с даты прекращения кредитной сделки и погашения долга по ней проходит пять лет, эти сведения исключаются из истории. Нацбанк проводит такое обновление ежегодно по состоянию на 1 апреля.

Если информации об этой дате и погашении долга нет, сведения хранятся 15 лет, начиная с той даты, когда Нацбанк получил последние данные по сделке.

Кому открыт доступ к кредитной истории

Свою историю, а точнее кредитный отчет, может получить сам гражданин, причем дистанционно.

Сначала ему нужно будет пройти регистрацию в Межбанковской системе идентификации, а затем войти в личный кабинет на сайте, через который Нацбанк дает доступ к отчетам.

Справка. Отчет можно получить бесплатно один раз в год – он актуален на дату, когда сделан запрос. После этого за каждую «свежую» версию документа в цифровом виде придется платить Br1,83. Бумажный вариант отчета обойдется человеку в Br15,61.

О том, что собой представляет отчет и какие данные в него входят, можно узнать из образца этого документа, который предоставил Нацбанк.

Скриншот: creditregister.by

Получить историю также может представитель гражданина на основании доверенности, заверенной у нотариуса.

Исключение – суды и правоохрана

Ни посторонний человек, ни ближайший родственник никогда не получат доступа к истории гражданина – это ему гарантирует банковская тайна. Управление «Кредитный регистр» Нацбанка даже намека на содержание истории никому не даст, а уж тем более по телефону.

Если же, например, лизинговая компания, оператор сотовой связи или торговое предприятие пожелают ознакомиться с историей гражданина, они должны будут сначала получить его письменное разрешение.

И все же есть одно исключение. Нацбанк обязан без согласия гражданина предоставить его историю по запросу суда, правоохранительного органа и иных лиц «в отдельных случаях, предусмотренных законом».

Никаких пометок в историях нет

Банки самостоятельно решают вопрос о выдаче кредитов.

Для того, чтобы оценить кредитоспособность заявителя, они могут изучать его кредитную историю. Как правило, банки отказывают тем гражданам, у которых уже есть крупные и длительные просрочки по кредитам, большие непогашенные штрафы.

Если банк отказался предоставить вам кредит, жаловаться в Нацбанк бесполезно. О причинах отказа гражданин может узнать только в самом банке.

При этом в Нацбанк часто обращаются граждане с просьбой отметить в истории их родственников, чтобы банки не выдавали им кредиты. Речь идет о людях, которые злоупотребляют алкоголем, психически нездоровы или уже имеют долги перед банками.

Однако Нацбанк вообще не ставит никаких пометок в историях. Он также не ведет «черных списков» в регистре и не дает банкам никаких рекомендаций – ни явных, ни тайных.

Немного математики и несколько новых слов

Каждый кредитополучатель в Беларуси получает так называемый скорбалл (по шкале от 0 до 400) и класс рейтинга (по шкале от А до F).

Скорбалл характеризует способность гражданина погашать новые кредиты. Он высчитывается математически на основании данных о том, как человек платил по кредитам раньше.

Также ведется расчет PPD – процента вероятности того, допустит ли гражданин просрочку по кредиту длительностью более 90 дней в течение последующих 12 месяцев на сумму свыше двух базовых величин, или Br64.

Заметьте, как ничтожна на самом деле сумма «просрочки» в деньгах – она свидетельствует о том, как сильно страхуются банки от возможных рисков.

Скриншот: creditregister.by

Скорбалл, класс рейтинга и PPD проставляются в отчете.

При этом каждый гражданин может со временем улучшить или ухудшить свой скорбалл, ведь это не только измеряемая, но и изменяемая величина.

Кредит не только в белорусских банках

В конце мая белорусский парламент ратифицировал Соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза.

Соглашение дает банкам стран ЕАЭС возможность обмениваться информацией о кредитных историях своих граждан. За тем, как этот документ будет выполняться, в Беларуси будет следить Нацбанк.

После того, как соглашение об обмене сведениями заработает в полную силу, белорусы смогут свободно брать кредиты в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России. Опять же при наличии хорошей кредитной истории – тем, кто имеет рейтинг «F», просьба не беспокоиться.

Источник публикации:  https://tochka.by/articles/economics/na_kazhdogo_belorusa_zavedena_kreditnaya_istoriya_kak_poluchit_k_ney_dostup/

Сдать золото в ломбард как в скупку, без возврата?

admin

Золото во все времена относилось к высоколиквидным товарам, а потому и на сегодняшний день оно способно решить большое количество проблем финансового плана. Существует множество способов распорядиться вещами из золота. Кто-то предпочитает хранить его на черный день, кто-то собирает все старые украшения вместе и несет к ювелирному мастеру, чтобы тот переплавил золотой лом в какое-нибудь модное и красивое золотое украшение. Можно, также, сдать золото в ломбард или скупку и получить за него приличную сумму.

 

Сдать золото в ломбард  или скупку – это, по сути, очень выгодная и быстрая операция. Только надо помнить, что ваше украшение оценивается только по весу, без учета драгоценных камней, его состояния и эстетического качества.

Чем отличается скупка и ломбард, и соответственно, куда лучше сдавать свое имущество?

Ломбард представляет собой организацию, которая занимается тем, что предоставляет небольшие займы под залог имущества, так же ломбарды занимаются последующей реализацией вещей, которые не были выкуплены. После того как вы сдали туда свои ценности, они будут храниться в ломбарде, как минимум месяц. И если вы передумаете, решив текущие финансовые затруднения, то вы можете вернуть их обратно, вернув сумму займа и уплатив оговоренные проценты.

Скупка — организация, где вам дадут сумму денег за ваш драгоценный металл и сразу же сдадут его государству. Там нет возможности возврата и выкупа собственного имущества.

Стоимость драгоценных металлов в ломбардах и скупках одинакова и устанавливается Министерством финансов Республики Беларусь.

Актуальные цены на драгоценные металлы можно посмотреть здесь.

Деньги за золото вы можете получить максимально быстро – как правило, вся процедура не занимает больше 15 минут. Вам не придется заполнять «гору» документов и доказывать, что у вас отличная кредитная история. Это идеальный вариант для тех, кому деньги нужны максимально быстро.

Обращайтесь к нам в любое время – мы сможем решить ваши временные финансовые затруднения.

ПОЗВОНИТЕ НАМ!

ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

+375 (17) 234 27 13

+375 (17) 242 66 76

Займы под залог золота в ломбарде

admin

Золото (Au от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы), шестого периода периодической системы химических элементов, с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлтого цвета. Это написано в Википедии.

Из всех известных людям химических элементов золото обладает наибольшей привлекательностью для человеческого взора. Ничто так не ласкает и не завораживает взгляд, как этот драгоценный металл.

Эти свойства, а также отношение человека к желтому металлу — остаются неизменными на протяжении тысячелетий! Наверняка, египетская царица Нефертити радовалась своим золотым украшениям так же, как какая-нибудь богатая невеста в наши дни.

 

Физическое золото является единственным ценным активом, который не является чьим-то обязательством или обещанием. Оно не зависит от банковской, правительственной или брокерской поддержки. Его ценность не может пострадать от дефолта, денежной инфляции или политической нестабильности.

Если вы владеете желтым металлом, то не испытываете зависимости от инфляции и финансовых трудностей.

Вы всегда можете получить заём под залог золота в ломбарде!

И тут в первую очередь имеет значение подлинность металла, его масса, а так же то, насколько его проба соответствует общепринятым стандартам. На цену абсолютно не влияет наличие камней в украшении – их величина, качество огранки, цвет и тип. Никакой роли не играет внешний вид, востребованность модели или фасона изделия. Не влияют на оценку ни дизайн, ни фирма-производитель. При приеме в залог драгоценных металлов работник ломбарда в обязательном порядке, с согласия Залогодателя, производит определение пробы пробирными реактивами в порядке, установленном Инструкцией об особенностях осуществления ломбардами операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05 декабря 2014 года № 77. В случае отказа Залогодателя от определения пробы, имущество не подлежит приему в залог. Залогодатель обязательно подтверждает, что уведомлен о том, что ломбард не осуществляет определение стоимости драгоценных камней в изделиях и оценка принимаемых в залог ценностей производится исходя из стоимости драгоценного металла, и  выражает согласие на определение пробы драгоценных металлов, предоставляемых в залог, пробирными реактивами. При этом в случае образования царапин на имуществе, следов реактивов, при определении его пробы, других изменениях качества изделий Залогодатель не может предъявить никаких претензий к Залогодержателю (ломбарду), ведь определение пробы проводится с вашего согласия, прямо перед вами, на ваших глазах. Не имеет значения, что Вы хотите заложить, порванную цепочку или серьги с бриллиантами, считается только вес металла, причем вставки из недрагоценного материала (камни, эмаль, вкрапления, пружинки в замках, часовые механизмы и т.п.) в расчет не принимаются. Чем выше проба и вес драгоценного металла в залоговом предмете, тем выше его оценочная стоимость.

Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе устанавливаются нормативными правовыми актами Министерства финансов и одинакова для всех ломбардов и скупочных пунктов. Отдельные цены устанавливаются на стоматологическое золото.

Актуальные цены на золото, серебро и другие драгоценные металлы.

В качестве ценного актива золото обладает следующими достоинствами:

оно не исчезает со временем, весь добытый объем продолжает использоваться;
не подвержено коррозии и ржавчине, отсутствует срок годности;
не зависит от выполнения контрагентом своих обязательств.
Ценность золота в качестве денег определяется его ликвидностью, возможностью быстрой конвертации в наличность, высокой концентрацией стоимости в малом объеме, независимостью цены от деления на части, прочностью, однородностью и конфиденциальностью.

Желтый металл нельзя напечатать, как банкноты, подделать, девальвировать, произвести в любом, количестве. Он является самым ценным активом именно потому, что имеет отличительные превосходные характеристики в сравнении с другими финансовыми инструментами.

Получить заём, взять деньги в долг под залог золота выгодно и просто в наших ломбардах.

Если Вы хотите сдать золото в залог или сдать золото без выкупа и получить необходимую сумму денег, то помните, что цена на золото и остальные драгоценные металлы в Республике Беларусь устанавливается Министерством финансов и одинакова для всех ломбардов и скупочных пунктов. Смело отправляйтесь в ближайший ломбард «СелектПромФинанс» в Вашем городе (ломбарды в Минске, ломбарды в Могилеве, ломбарды в Борисове, ломбард в Смолевичах, ломбарды в Барановичах, ломбарды в Бобруйске, ломбарды в Пинске и другие). Вся информация находится во вкладке «Ближайший ломбард» на этом сайте .

ПОЗВОНИТЕ НАМ!
ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ
+375 (17) 234 27 13

Займы под залог телефона, смартфона

admin

Смартфон является важным изобретение в жизни человечества. Развитие не стоит на месте. Сейчас тяжело кого – то удивить новинками техники, но несколько лет назад среднестатистический человек не мог и мечтать о таком изобретение, как мобильный телефон. Мобильный телефон позволяет быть всегда на связи, делиться свежими новостями с друзьями и сообщать родителям о том, что с тобой все в порядке. Смартфоны упростили нашу жизнь. Теперь нет необходимости быть привязанным к определенному месту, если есть желание поговорить с другим человеком. Мобильный телефон позволяет позвонить в любую точку планеты.

Сейчас смартфон (мобильный телефон) – это не только средство связи, но еще и средство выбраться из затруднительной ситуации в случае проблем с финансами.

Взять деньги в долг под залог смартфона (мобильного телефона) можно практически в любом ломбарде. Чем лучше сохранился внешний вид вашего гаджета, чем лучше он выполняет свои функциональные задачи – тем больше денег вы сможете за него выручить.

Отдать смартфон (мобильный телефон) в залог и занять деньги в ломбарде – это оптимальное решение для тех, кто не готов расстаться со своим гаджетом навсегда. Ведь получив деньги под залог телефона, вы всегда можете прийти в ломбард и выплатив оговоренную сумму займа с процентами, вернуть его в том же состоянии, в каком он был оставлен займодателю.

Нередко такая схема позволяет выручить больше денег, чем продажа подержанной вещи через интернет. Если у вашего устройства не наблюдается никаких внешних дефектов и функционирует он исправно, то вы можете получить до 70% его изначальной стоимости.

Смартфон (мобильный телефон) предоставленный в залог должен исправно работать и предлагаться со всеми необходимыми проводами и аксессуарами. Чем лучше его товарный вид, тем выше оценочная стоимость. Полнокомплектные и новые модели телефонов оцениваются в ломбардах максимально высоко. Приоритет отдаётся имуществу в коробке, имеющему гарантийный срок, с гарантийным талоном, техническим паспортом или иными документами, подтверждающими право на использование оставшегося гарантийного срока

ПОЗВОНИТЕ НАМ!

ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

+375 (17) 234 27 13

+375 (17) 397 55 22

Какие вещи можно купить в ломбарде?

admin

Если ноутбук сломался

Или телефон взорвался

Без труда решение найдём

Да, пускай чуть-чуть не новый

Но красивый и дешёвый.

И к тому же можно сдать потом.

Что можно купить в ломбарде?

Купить телефон, смартфон, ноутбук, часы, строительный инструмент и многое другое (кроме изделий из золота и других драгоценных металлов) по доступной цене можно в большинстве ломбардов.

ВАЖНО: Реализация невостребованных из ломбарда драгоценных металлов и драгоценных камней в Республике Беларусь осуществляется исключительно Государству через Государственное хранилище ценностей Министерства финансов (Гохран).

В случае невозвращения суммы микрозайма в срок, установленный для ее возврата договором микрозайма, не выкупа в установленный срок движимого имущества, переданного в залог и невостребованного после месячного срока хранения (30 календарных дней), ломбард вправе реализовать вышеуказанное имущество.

Реализация  имущества осуществляется путем продажи любым не противоречащим законодательству способом.

Невыкупленное имущество реализуется регулярно. Как правило, все изделия проходят предпродажную подготовку и соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Вещи, бывшие в употреблении и потерявшие большую часть своей привлекательности, продаются с большой скидкой.
При продаже заложенного движимого имущества, имеющего гарантийный срок, если он не истек, покупателю передаются гарантийный талон, технический паспорт или иной заменяющий его документ, подтверждающий право на использование оставшегося гарантийного срока (при наличии такого документа).
ВАЖНО: Реализованное заложенное движимое имущество возврату ломбарду  лицом, его приобретшим, не подлежит.

Покупка вещей в ломбарде – это разумная экономия!

Продать телефон в ломбарде

admin

Невозможно представить себе современного человека без мобильного телефона (смартфона). Из-за огромного разнообразия моделей и брендов мы меняем их довольно часто, и вместо того, чтобы позволять старой модели бесполезно пылиться в коробке, можно получить деньги за мобильный телефон в ломбарде, предупредив товароведа, что вы не будете выкупать ваш гаджет.

Если вы обращались с телефоном аккуратно за время использования, и ваша модель находится в приличном состоянии, то вы сможете выручить до 70% его изначальной стоимости.

Специалист (товаровед) ломбарда определяет стоимость вашего телефона после тщательного осмотра. В этом вопросе большое значение имеют такие моменты, как внешний вид аппарата, его комплектация, средняя стоимость на рынке и качество функционирования.

Телефон (смартфон) должен быть исправен, без видимых и скрытых дефектов, должны быть отключены блокировки (сообщены пароли для их отключения), отключены функции «найти устройство» (Android Device Manager, Find My iPhone, Activation Lock и т.п.).

Полнокомплектные и новые телефоны оцениваются в ломбардах максимально высоко. Приоритет отдаётся гаджетам, имеющим гарантийный срок, с гарантийным талоном, техническим паспортом или иными документами, подтверждающими право на использование оставшегося гарантийного срока

Следует помнить, что получить деньги за телефон можно только если вам исполнилось 18 лет и при наличии у вас документа удостоверяющего личность (паспорта) – это необходимо, чтобы обезопасить займодавца (ломбард) от товаров криминального характера, а также чтобы сделать договор законным.

Мы будем рады помочь вам выйти из затруднительного положения.

ПОЗВОНИТЕ НАМ!

ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

+375 (17) 234 27 13

+375 (17) 397 55 22

Уход за ювелирными изделиями.

admin

Любая вещь требует ухода для того, чтобы срок ее использования был как можно более долгим. Это касается даже такой мелочи, как ювелирные украшения. Казалось бы – драгоценности находят в древних захоронениях в прекрасном состоянии спустя тысячелетия, однако постоянная носка и пребывание в темных закрытых помещениях – разные вещи. Поэтому если вы заинтересованы в том, чтобы ваши золотые и серебряные вещи всегда имели презентабельный вид – постарайтесь следовать хотя бы минимальным правилам ухода за ними.

Не подвергайте их воздействию воды и любых химических средств, потому что в какой-то момент металлы могут вступить в реакцию с другими элементами, и существует даже риск испортить их бесповоротно. При хранении используйте для разных украшений отдельные мешочки или салфетки, чтобы они не царапали друг друга. Всегда снимайте их на ночь и перед тем, как пойти в ванную для водных процедур. Потемневшее серебро следует чистить специальными средствами, которые можно приобрести во многих магазинах. Позолоченные украшения не стоит подвергать деформация, чтобы не повредить их хрупкую поверхность. Избегайте тяжелых подвесок для цепочек, чтобы те не истирались раньше времени.

Получить подробную информацию об услугах нашего ломбарда можно по телефонам:

+375 (17) 234 27 13

+375 (17) 360 15 74

Сдаем шубу в залог ломбарду

admin

Ломбард всегда готов оказать помощь тем, кто попал в затруднительное положение и остро нуждается в крупной сумме денег. Практика ломбардов существует уже много столетий, и денежные средства в них занимаются в обмен на вещи, которые представляют собой материальную ценность. И меховые изделия входят в их число. Сдать шубу в ломбард – это весьма быстрый и легкий способ получить быстрые деньги.

В ломбард принимаются изделия из разного меха – мутон, соболь, лисица, бобр, кролик, песец, рысь, ондатра, чернобурка, нутрия и многие прочие. Чаще всего в ломбард приносят меха норки, потому что изделия из такого материала пользуются весьма большой популярностью у нас в стране. В ломбардах принимается как традиционная норка, так и стриженная, и крашенная, и даже щипанная.  Вопрос суммы зависит от оценки эксперта, и следует учитывать, что мех, прошедший обработку химией, ножом или лазером, теряет в цене, так как ухудшаются его свойства в плане износостойкости.

Вы можете принести в ломбард любую шубу при условии, что вам исполнилось 18 лет, и меховые изделия принимаются под залог с теми же условиями, что и все прочие категории имущества. При сдаче шубы вам следует проговорить условия хранения ваших мехов.

Мы ограничили приём меховых изделий в качестве залога, из-за их неликвидности (надеемся, что это временно).

Вот интересная статья на эту тему https://money.onliner.by/2021/12/06/progulyalis-po-magazinam-shub

Уточняйте информацию об ассортименте принимаемого в залог имущества по телефонам ломбардов, указанным на сайте ломбарда  http://vzaymi.by/ или обратившись лично в наш ближайший ломбард.

Как посчитать процент займа

Как посчитать процент займа

admin

Очень часто при возникновении финансовых затруднений, люди боятся обращаться в ломбарды, потому что не совсем понимают, как  функционируют подобные заведения. В действительности процедура получения займа довольно проста и не вызывает каких-либо сложностей.

Ломбард предоставляет вам необходимую сумму денег, а после насчитывает проценты (плату за услугу ломбарда), которые определяются в зависимости от выданной суммы. Величина процента всегда четко прописывается в договоре, который клиент подписывает, соглашаясь на сделку и сотрудничество.

Проценты на сумму предоставленных (выданных на руки) денежных средств начисляются ежедневно, исходя из величины процентной ставки и фактического количества календарных дней пользования микрозаймом, по формуле:

плата за услуги (проценты) = дневная процентная ставка * факт. кол-во дней пользования микрозаймом.

Отсчет периода для начисления процентов начинается со дня, предоставления займа, и заканчивается днем его полного возврата, при этом дни выдачи и возврата займа включаются в период начисления процентов.

Пример расчёта суммы процентов в ломбарде:

сумма предоставленных (выданных на руки) денег 1200,01 руб.
дневная процентная ставка 0,29%
договор исполнен, фактическое количество календарных дней пользования микрозаймом составило 5 (пять)
1200,01 руб. *0,29%* 5 дней = 17,40 руб.

Преимуществом ломбардов является то, что они зачастую предлагают процент, который сравним с процентами по кредитам большинства банков, но избавляют вас от необходимости заполнять большое количество бумаг для того, чтобы получить деньги. Вам  не придется ждать одобрения вашей кредитной истории или платежеспособности, деньги вы получите в любом случае – вне зависимости от размера реального дохода – главное, чтобы у вас имелось имущество, которое вы сдаете в залог.

Во многих ломбардах проводятся акции, действует сниженная процентная ставка, которая предоставляется инвалидам, пенсионерам и ветеранам.

В Республике Беларусь законодательством установлены следующие требования к ограничению сумм процентов:

 • сумма причитающихся микрофинансовой организации процентов, взимаемых по договору микрозайма, не может превышать двукратной суммы микрозайма, предоставленного микрофинансовой организацией;
 • сумма неустойки (штрафа, пеней) по договору микрозайма не может превышать половину суммы микрозайма, предоставленного микрофинансовой организацией заемщику.

Заемщик вправе производить досрочный возврат займа, при этом Займодавец производит перерасчет платы за услуги (процентов) за фактическое время пользования займом.

Куда лучше сдать имущество в ломбард или скупку?

Куда лучше сдать имущество в ломбард или скупку? 

admin

Выйти из  непростой финансовой ситуации можно используя имеющиеся у вас золото или компьютерную (бытовую) технику,  обменяв их на деньги в специализированных организациях, таких как ломбард или скупка золота (коммисионный магазин для техники).

Чем отличается скупка и ломбард, и соответственно, куда лучше сдавать свое имущество?

Ломбард представляет собой организацию, которая занимается тем, что предоставляет небольшие займы под залог имущества, так же ломбарды занимаются последующей реализацией вещей, которые не были выкуплены. После того как вы сдали туда свои вещи вы можете вернуть их обратно, вернув сумму займа и уплатив оговоренные проценты.

Скупка, как и комиссионный магазин — организации, где вам сразу дадут малую сумму денег за ваше имущество и сразу же выставят его на реализацию, в случае с драгоценными металлами сдадут государству. Там нет возможности возврата и выкупа собственного имущества.

Стоимость драгоценных металлов в ломбардах и скупках одинакова и устанавливается Министерством финансов Республики Беларусь.

Однако у ломбардов есть бесспорное преимущество – потому что в случае необходимости, они предоставляют возможность вернуть вещь, которую вы принесли и отдали в залог. В скупке и комиссионке вам не удастся вернуть свое имущество.

Как сдать кольцо в ломбард

admin

Драгоценные металлы, такие как золото и серебро, всегда были стабильны в цене и могли выручить тех, кто попал в затруднительное финансовое положение. Время не обесценивает такие вещи, поэтому получив в наследство об бабушек и дедушек драгоценности, вы всегда можете рассчитывать на то, что эти вещи могут помочь вам в трудную минуту. Сдать золотое кольцо в ломбард – это легальный и выгодный выход из тяжелой денежной ситуации. Любой ломбард с охотой примет драгоценное украшение, часы или прочие предметы обихода, сделанные из дорогих металлов, и заплатят вам полную стоимость изделия.

Многие сдают в ломбарды свои обручальные кольца после того, как любовь остыла и супруги разошлись. Часто причиной такого поступка может стать мода – потому как изделия, которые имели привлекательных вид в советскую эпоху, уже давно не актуальны, и многие предпочитают избавиться от них как можно быстрее. Сумма, вырученная за устаревшее украшение очень часто идет на то, чтобы приобрести новое модное украшение в бутике.

Если же причина, по которой вы  обращаетесь  в ломбард, кроется в финансовых трудностях, и вы расстаетесь с фамильной драгоценностью только из-за временных трудностей, то вы всегда можете вернуться и выкупить свое изделие за сумму с процентами.

Как правило, ломбарды принимают только непосредственно металлы, без оценки драгоценных камней. Сделки, которые заключаются в ломбардах, оформляются в полном соответствии с регламентом, установленным законом. В отличие от банков, процедура выдачи денег редко когда занимает более, чем полчаса, именно поэтому многие предпочитают обращаться за финансовой помощью именно туда.

Как производит оценку имущества ломбард

admin

На определение оценки имущества, которое можно предоставить в ломбард в качестве залога, влияет большое количество факторов.

Если речь идет об оценочной стоимости драгоценных металлов, то тут в первую очередь имеет значение подлинность металла, его масса, а так же то, насколько его проба соответствует общепринятым стандартам. На цену абсолютно не влияет наличие камней в украшении – их величина, качество огранки, цвет и тип. Никакой роли не играет внешний вид, востребованность модели или фасона изделия. Не влияют на оценку ни дизайн, ни фирма-производитель. При приеме в залог драгоценных металлов работник ломбарда в обязательном порядке, с согласия Залогодателя, производит определение пробы пробирными реактивами в порядке, установленном Инструкцией об особенностях осуществления ломбардами операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05 декабря 2014 года № 77. В случае отказа Залогодателя от определения пробы, имущество не подлежит приему в залог. Залогодатель обязательно подтверждает, что уведомлен о том, что ломбард не осуществляет определение стоимости драгоценных камней в изделиях и оценка принимаемых в залог ценностей производится исходя из стоимости драгоценного металла, и  выражает согласие на определение пробы драгоценных металлов, предоставляемых в залог, пробирными реактивами. При этом в случае образования царапин на имуществе, следов реактивов, при определении его пробы, других изменениях качества изделий Залогодатель не может предъявить никаких претензий к Залогодержателю (ломбарду), ведь определение пробы проводится с вашего согласия, прямо перед вами, на ваших глазах. Не имеет значения, что Вы хотите заложить, порванную цепочку или серьги с бриллиантами, считается только вес металла, причем вставки из недрагоценного материала (камни, эмаль, вкрапления, пружинки в замках, часовые механизмы и т.п.) в расчет не принимаются. Чем выше проба и вес драгоценного металла в залоговом предмете, тем выше его оценочная стоимость.

Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе устанавливаются нормативными правовыми актами Министерства финансов и одинакова для всех ломбардов и скупочных пунктов. Отдельные цены устанавливаются на стоматологическое золото.

Актуальные цены на золото, серебро и другие драгоценные металлы.

Другое имущество, принимаемое в залог (не из драгоценных металлов), оценивается работниками ломбарда исходя из цены, которая сложилась на потребительском рынке на вещи такого рода и качества, с учетом технического состояния и износа. Имущество, предоставляемое в залог, должно быть исправно, без видимых и скрытых дефектов, на электронных устройствах отключены блокировки (сообщены пароли для их отключения), отключены функции «найти устройство» (Android Device Manager, Find My iPhone, Activation Lock и т.п.). Все изделия и приборы должны исправно работать и предлагаться со всеми необходимыми проводами и аксессуарами, чтобы изделие имело товарный вид. Полнокомплектные  и новые вещи оцениваются в ломбардах максимально высоко. Приоритет отдаётся имуществу, имеющему гарантийный срок, с гарантийным талоном, техническим паспортом или иными документами, подтверждающими право на использование оставшегося гарантийного срока

Подробнее об оценке техники принимаемой в залог в ломбарде читайте здесь http://vzaymi.by/otsenka-tehniki-v-lombarde/

Что нужно для получения займа в ломбарде?

admin

В условиях, при которых вам срочно нужны деньги, ломбард – это оптимальное решение, как в плане удобства, так и затраченного времени. Большинство из нас привыкло пользоваться услугами банка, но для того, чтобы получить кредит, зачастую необходимо ждать довольно продолжительный срок, так как банковским служащим приходится какое-то время изучать вашу кредитную историю и платежеспособность. И часто так бывает, что банк видит риски слишком высокими и отказывается дать деньги, оставляя вас тем самым в безвыходном положении.

Мало кто знает, что для заключения сделки с ломбардом требуется совсем мало времени. При этом вы гарантированного получаете свои деньги под внесенный залог, и можете быть уверенными, что ваше имущество будет храниться не тронутым в стенах ломбарда на протяжении оговоренного срока.

Для того, чтобы получить деньги в ломбарде, необходимо всего лишь предоставить залог и предъявить документ удостоверяющий вашу личность. Если вы совершеннолетний, то вы сможете пользоваться услугами подобных заведений в любое удобное для вас время. Документом удостоверяющим личность является паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца).

Что делать, если срочно деньги нужны?

Что делать, если срочно деньги нужны?

admin

Иногда жизнь складывается таким образом, что все выходит из-под контроля. Деньги могут понадобиться в любой момент – из-за любого неожиданного события, и далеко не каждый может похвастаться солидным запасом финансов, отложенных на черный день. В таких случаях, как правило, люди стараются найти помощь на стороне. Чаще всего, в таких обстоятельствах выручают родственники, коллеги или друзья, однако даже они не всегда способны дать нужную сумму денег, когда вы в ней так нуждаетесь.

Идеальным решением столь сложных ситуаций являются компании, которые дают займы под залог имущества. Такие  предприятия имеются в любом городе, и найти их не составит труда. Если вы обладаете каким-либо ценным имуществом, то вы в любое время можете отнести его в ломбард, где его по достоинству оценят и обеспечат вас необходимой суммой, которая поможет решить ваши материальные трудности. В качестве залога принимаются очень многие объекты, такие как золото и ювелирные изделия из драгметаллов, машины, различная техника, вроде ноутбуков, мобильных телефонов или планшетов. Кроме того, некоторые заведения готовы работать с мехами и предметами антиквариата.

По прошествии некоторого времени вы можете выкупить ваше имущество, вернув нужную сумму с оговоренным процентом. Это весьма удобно, тем более, что компания обязуется вернуть ваши вещи именно в том виде, в каком вы их и приносили. Помните, что безвыходных ситуаций не бывает. Главное, вовремя обратиться за помощью по нужному адресу, и все ваши проблемы будут решены в самые крайние сроки.

ЛОМБАРД

УНП 192392087

Адрес центрального офиса:
220005, г.Минск, ул.Гикало, 22Б, каб. 6

Время работы центрального офиса:
Понедельник-пятница: 9.00-18.00

Мы в социальных сетях:

vk

instagram  facebook-transparent-logo-png-0

Рейтинг Ломбарды СелектПромФинанс

СелектПромФинанс © 2016 | vzaymi.by

ООО «СелектПромФинанс» УНП 192392087

+375 (17) 234 27 13; +375 (17) 360 15 74